BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORIIBadania lekarskie do prawa jazdy kierowców - kategoria A, A+B, B, B+E oraz zawodowe C, D, C+E, D+E

Epidemia SARS-CoV-2

16 marca 2020

Wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się zakażenia koronowirusem SARS-Cov-2  oraz wprowadzeniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uprzejmie informujemy, że uległ zmianie dotychczasowy system  udzielania świadczeń zdrowotnych przez  CENTRUM MEDYCZNE MEDYCYNA PRACY WROCŁAW

Dotychczas  Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie podjęło decyzji  o czasowym zawieszeniu obowiązku wykonywania badań profilaktycznych pracowników wynikających z artykułu 229 Kodeksu Pracy. Aktualna sytuacja prawna związana z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym jest bardzo dynamiczna. Oczekujemy na wydanie aktów wykonawczych, a także na zapowiadaną specustawę dla przedsiębiorców.

W związku z powyższym, jako podmiot leczniczy w przeważającej większości realizujący świadczenia  z zakresu medycyny pracy, profilaktyki i promocji zdrowia, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, w trakcie badań profilaktycznych wdrożyliśmy następujące procedury:

– Na badania kierowców przyjmujemy wyłącznie osoby zdrowe bez objawów    kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, osłabienia. 

– Osoby z objawami chorobowymi, katar, kaszel, podwyższona temperatura, osłabione, osoby  mające kontakt z osobą chorą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub objęte kwarantanną nie będą przyjmowane i proszone są o przełożenie terminu wizyty.

– Osoby te powinny postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. (Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ i GIS Powyższe zarządzenie wydano w związku z zagrożeniem epidemią – koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19  i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski od  14 marca 2020 r.)

– Przed przystąpieniem do badań kierowców obowiązuje wyłącznie wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub mailowa, w tym celu prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. 

– Przed przystąpieniem do badań osoby będą proszone o wypełnienie ankiety epidemiologicznej dotyczącej stanu zdrowia, która stanowi integralną część dokumentacji lekarskiej.

– Po ustaleniu terminu wizyty prosimy zgłaszać się na badania bez osób towarzyszących, w szczególności dzieci i zachować bezpieczną odległość 1,5 m od drugiej osoby. 

– Dzieci jako osoby towarzyszące nie będą wpuszczane na teren przychodni.

Nie będą również przyjmowani pracownicy przebywający na urlopach, urlopach na opiekę nad dzieckiem, zwolnieniach lekarskich, poddani kwarantannie oraz pracownicy zakładów czasowo zamkniętych, ze względu na fakt, że osoby te zwolnione są aktualnie z obowiązku świadczenia pracy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. poz. 433  § 2.1, osoby które przyjechały z zagranicy mają obowiązek odbycia 14 dniowej kwarantanny w miejscu zamieszkania lub pobytu. W trakcie kwarantanny osoby te nie mogą zgłaszać się na badania kierowców. 

Pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 14 dni powrócili z miejsc potencjalnej ekspozycji na koronawirusa SARS CoV-2 proszeni są o pozostanie w domach i telefoniczne przełożenie wizyty.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i pracowników Centrum Medycznego osoby zgłaszające się na badania mają obowiązek przestrzegania zaleceń personelu dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego.  Nie zastosowanie się do zaleceń pracowników przychodni może skutkować odstąpieniem od badań i prośbą o opuszczenie przychodni. 

Zwracamy się z prośbą o nie bagatelizowanie objawów tzw. przeziębienia i przystępowanie do badań w stanie pełnego zdrowia. 

Powyższe działania mają na celu powstrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19  i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski od 14 marca 2020 r. Są one zgodne ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i  nie stoją w sprzeczności z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. „Zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.” Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o ewentualnych zmianach. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dlaczego warto nam zaufać?

Wszystkie badania (psychologiczne, lekarskie, laboratoryjne) wykonujemy na miejscu, dzięki czemu oszczędzają Państwo czas. Badania wykonywane są codziennie. Przyjmują u nas wszyscy specjaliści. Mamy własne laboratorium, dlatego wyniki badać diagnostycznych otrzymują Państwo „od ręki”. Otrzymują Państwo wszystkie niezbędne orzeczenia (psychologiczne i lekarskie) do wydziału komunikacji i dla pracodawcy w trakcie jednorazowej wizyty.

PRZED BADANIEM:

 

Osoba zgłaszając się na badania, powinna:
– mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
– być na czczo lub nic nie jeść min. 4 godz. przed badaniem
– zabrać ze sobą okulary lub szkła kontaktowe – dotyczy osób z wadą wzroku