BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORIIBadania lekarskie do prawa jazdy kierowców - kategoria A, A+B, B, B+E oraz zawodowe C, D, C+E, D+E

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE MEDYCYNA PRACY WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą we Wrocławiu (53-234), ul. Grabiszyńska 241C.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres iod@mp.wroclaw.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby CENTRTUM MEDYCZNE MEDYCYNA PRACY WROCŁAW SP. Z O.O. SP.K. mógł przedstawić odpowiedzieć na zapytanie osoby zainteresowanej, przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą świadczonych usług.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta i marketingu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dlaczego warto nam zaufać?

Wszystkie badania (psychologiczne, lekarskie, laboratoryjne) wykonujemy na miejscu, dzięki czemu oszczędzają Państwo czas. Badania wykonywane są codziennie. Przyjmują u nas wszyscy specjaliści. Mamy własne laboratorium, dlatego wyniki badać diagnostycznych otrzymują Państwo „od ręki”. Otrzymują Państwo wszystkie niezbędne orzeczenia (psychologiczne i lekarskie) do wydziału komunikacji i dla pracodawcy w trakcie jednorazowej wizyty.

PRZED BADANIEM:

 

Osoba zgłaszając się na badania, powinna:
– mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
– być na czczo lub nic nie jeść min. 4 godz. przed badaniem
– zabrać ze sobą okulary lub szkła kontaktowe – dotyczy osób z wadą wzroku