BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORIIBadania lekarskie do prawa jazdy kierowców - kategoria A, A+B, B, B+E oraz zawodowe C, D, C+E, D+E

Przed badaniem

Lekarze Medycyny Pracy wykonują badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą:

– dokument stwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
– skierowanie, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Należy zwrócić uwagę czy skierowanie:

– jest czytelne,
– zawiera informacje o stanowisku pracy (kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku),
– jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM),
– jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
– jest wypełnione w języku polskim, w tym zawiera również w języku polskim nazwę stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy przychodni pod numerem telefonu 71 3390359, 71 3392504  a poza godzinami przyjęć pod numerami telefonów komórkowych: 607 907070, 501 502190 lub 601 761473.

Ogólny zarys badania z zakresu Medycyny Pracy

 1. Pracodawca wystawia „Skierowanie na badanie profilaktyczne” (pobierz skierowanie).
  2. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem i dowodem osobistym na badania w godzinach przyjęć wyszczególnionych na skierowaniu
 2. Lekarz Medycyny Pracy, na podstawie informacji zawartych w skierowaniu, zleca konieczne badania.
 3. Po wykonaniu badań i stwierdzeniu zdolności do pracy Pracownika, lekarz Medycyny Pracy wydaje Orzeczenie Lekarskie w formie zaświadczenia lekarskiego.

Ogólny zarys badania z zakresu Medycyny Pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID)

 1. Pracodawca wystawia „Skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych” (pobierz skierowanie ).
  2. Pracownik zgłasza się na badania sanitano-epidemiologiczne w godzinach przyjęć wyszczególnionych na skierowaniu
 2. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem, dowodem osobistym i książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka SANEPID)
  4. Lekarz Medycyny Pracy, na podstawie informacji zawartych w skierowaniu, zleca konieczne badania.
  5. Po wykonaniu badań i stwierdzeniu zdolności do pracy Pracownika, lekarz Medycyny Pracy wydaje Orzeczenie Lekarskie (link do orzeczenia lekarskiego) w formie zaświadczenia lekarskiego i dokonuje wpisu do książeczki.

Dlaczego warto nam zaufać?

Wszystkie badania (psychologiczne, lekarskie, laboratoryjne) wykonujemy na miejscu, dzięki czemu oszczędzają Państwo czas. Badania wykonywane są codziennie. Przyjmują u nas wszyscy specjaliści. Mamy własne laboratorium, dlatego wyniki badać diagnostycznych otrzymują Państwo „od ręki”. Otrzymują Państwo wszystkie niezbędne orzeczenia (psychologiczne i lekarskie) do wydziału komunikacji i dla pracodawcy w trakcie jednorazowej wizyty.

PRZED BADANIEM:

 

Osoba zgłaszając się na badania, powinna:
– mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
– być na czczo lub nic nie jeść min. 4 godz. przed badaniem
– zabrać ze sobą okulary lub szkła kontaktowe – dotyczy osób z wadą wzroku